ICZ AMIS*MIS v IKEM Praha

  • Název řešení: ICZ AMIS*MIS
  • Lokalita realizace: Institut klinické a experimentální medicíny v Praze

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je největší superspecializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice.  ICZ zde úspěšně implementovalo svůj osvědčený manažerský nástroj reagující na dlouhodobou potřebu managementu zařízení mít k dispozici důležité údaje pro zajištění maximálních příjmů organizace při minimalizaci rizik případných ztrát a dále disponovat nástrojem pro efektivní řízení nákladovosti organizace.