Nemocničný informačný systém

Nemocničný informačný systém pokrýva potreby spracovania údajov vo všetkých hlavných oblastiach činností nemocníc a zdravotníckych zariadení.

Účel riešenia

Nemocničný informačný systém ponúka kompletné spektrum informačnej podpory tak pre malé nemocnice, ako aj pre veľké fakultné nemocnice a špecializované zdravotnícke zariadenia a smeruje ku koncepcii plne digitálneho pracoviska. Zvýšte úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vašom zariadení, zaistite bezpečnosť citlivých informácií a zefektívnite ekonomiku prevádzky a každodenných činností jeho implementáciou.

Charakteristika riešenia

Nemocničný informačný systém je od počiatku navrhnutý ako bezpečný systém určený na manipuláciu s citlivými údajmi so zodpovedajúcou úrovňou zabezpečenia. Prístup k dátam je centrálne riadený v zmysle vami definovaných prístupových práv. Všetky akcie vykonané používateľmi sú dôkladne zaznamenávané a je možné ich spätne dohľadať.

Ďalšie informácie

Nemocničný informačný systém podporuje všetky agendy prevádzky vášho zdravotníckeho zariadenia, ako napr. ambulancie, lôžkové oddelenia, lekáreň, operačné sály, laboratóriá a pod. a je neustále prispôsobovaný národnej legislatíve. Vďaka modulárnemu riešeniu systému je možné jeho implementáciu plne prispôsobiť vašim potrebám.

Súvisiace produkty

ICZ AMIS*HD Nemocničný informačný systém

ICZ AMIS*HD Ošetrovateľská dokumentácia

ICZ AMIS*HD Operačné sály

Referencie

Nemocničný informačný systém vo Fakultnej nemocnici Brno

Najrozsiahlejšia implementácia nemocničného informačného systému v ČR s viac než tisíckou koncových pracovísk.

Nemocničný informačný systém v nemocnici Havlíčkův Brod

Nemocničný informačný systém vyvinutý a implementovaný spoločnosťou ICZ podporuje prevádzku všetkých klinických agend, výkazníctvo a vybrané špecializované agendy.

Elektronická ošetrovateľská dokumentácia v ÚVN Praha

ICZ implementovala elektronickú ošetrovateľskú dokumentáciu integrovanú s nemocničným informačným systémom vrátane inteligentných mobilných zariadení.

Elektronické operačné sály v Nemocnici Třebíč

ICZ implementovala vysoko moderné riešenie z rady ICZ AMIS*HD pre digitalizáciu prevádzky operačných sál.

Komplexný informačný systém v Národnom ústave srdcových chorôb

Komplexné, modulárne a flexibilné riešenie klinického NIS je prispôsobované požiadavkám platnej slovenskej legislatívy.
Na základe filtrov referencie nenájdené.