Elektronický lékový řetězec v ÚVN v Praze

  • Název řešení: Elektronický lékový řetězec
  • Lokalita realizace: Ústřední vojenská nemocnice v Praze

Ústřední vojenská nemocnice v Praze, přední zdravotnické pracoviště v ČR, je první zdravotnické zařízení u nás, využívající unikátní řešení ICZ. Elektronický lékový řetězec systematicky zvyšuje bezpečí lékového podání, racionalizuje lékovou politiku a zefektivňuje finanční toky související s léčivy. Řešení zahrnuje i implementaci specializovaných chytrých mobilních čteček.