Elektronické operační sály v Nemocnici Třebíč

  • Název řešení: ICZ AMIS*HD Operační sály
  • Lokalita realizace: Nemocnice Třebíč
  • :

ICZ implementovalo vysoce moderní řešení z řady ICZ AMIS*HD pro digitalizaci provozu operačních sálů, elektronické vedení operační dokumentace a plánování provozu operačních sálů. Řešení organicky navazuje na nemocniční informační systém.