Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč

  • Název řešení: Nemocniční informační systém
  • Lokalita realizace: Nemocnice Třebíč

ICZ provozuje tradičně komplexní řešení nemocničního informačního systému v nemocnici Třebíč. U tohoto významného regionálního poskytovatele všeobecné zdravotní péče podporuje systém provoz všech klinických a vybraných provozních agend, včetně propojení s okolními systémy. Unikátní je rovněž podpora digitalizace provozu operačních sálů včetně elektonické operační dokumentace a plánování provozu sálů.