Nemocniční informační systém Ústřední vojenská nemocnice v Praze

  • Název řešení: Nemocniční informační systém
  • Lokalita realizace: Ústřední vojenská nemocnice v Praze

ICZ provozuje osvědčený nemocniční informační systém v předním zdravotnickém zařízení v (ČR, Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Systém obstárává komplexní podporu všech klinických pracovišť a podporuje i elektronickou ošetřovatelskou dokumentaci. Systém je průběžně modernizován. Unikátní funkcionalitou je propojení s elektronickým lékovým řetězcem a provoz systému na mobilních zařízeních.