E-learning

Toto komplexní řešení pro řízení vzdělávání zaměstnanců nabízí na jediném místě celkový přehled o jejich znalostech, schopnostech a absolvovaných školeních a šetří tak váš čas i náklady.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Systém elektronického vzdělávání ocení především společnosti, které kladou důraz na systematické vzdělávání zaměstnanců. Je ideálním řešením například pro firmy s rozsáhlou obchodní sítí s regionálním zastoupením. Vyplatí se rovněž podnikům, které musí často přeškolovat zaměstnance v souvislosti s implementací nových či modifikací stávajících produktů a služeb.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Systém elektronického vzdělávání zahrnuje tvorbu e-learningových kurzů, řízení výuky a následnou zpětnou vazbu od školené osoby k vyučujícímu. Kurzy či testy si můžete díky této aplikaci připravit na míru přímo pro sebe. Díky kombinaci textového výkladu, animací, grafiky, zvuku, videa a dalších interaktivních prvků snadno zvýšíte zájem a aktivitu školených osob.
Systém je postaven na technologii klient – server a plně podporuje nasazení v prostředí internetu nebo intranetu. Je nezávislý na konkrétním operačním systému či databázi a lze jej snadno integrovat do stávajícího IT prostředí organizace.

Další informace, shrnutí

E-learning šetří vaše náklady a jak vám, tak vašim zaměstnancům, přináší časovou a prostorovou flexibilitu. Díky systému elektronického vzdělávání můžete svým zaměstnancům dopřát dostatek času na studium, navíc v čase, který jim nejvíce vyhovuje. Prostřednictvím tohoto systému můžete vytvářet vlastní vzdělávací programy, automaticky vyhodnocovat absolvované testy a generovat sestavy ze vzdělávacího procesu, které lze následně používat v dalších aplikacích.

Výpis produktů

Reference

Integrovaný IS pro zabezpečení poskytování elektronických služeb

Jako jeden ze subdodavatelů se společnost ICZ Slovakia podílela na projektu vybudování rezortního centra sdílených služeb.

Zabezpečení služeb dalšího vzdělávání v souvislosti se zaváděním systému DRG na Slovensku

Cílem projektu realizovaného z prostředků EU bylo pokrýt potřebu zaškolení pracovního personálu z celé SR v souvislosti se změnou metodiky vykazování zdravotní péče.

Vzdělávací a infomační centrum (VIC): E-elearning

Projekt VIC byl původně vytvořen pro potřeby a splnění požadavků vyplývajících ze zákona o ochraně utajovaných informací a informační způsobilosti, v oblasti vzdělávání a pravidelného proškolování více jak 3900 uživatelů.
Na základě filtrů reference nenalezeny.