Správa registru emisních povolenek

Od roku 2013 je ICZ Slovakia smluvně pověřena Ministerstvem životního prostředí SR vykonávat funkci správce registru emisních povolenek a zabezpečovat správu a řízení uživatelských účtů, které spadají do působnosti Slovenské republiky v registru Unie.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Vnitrostátní správce zřizuje a vede v registru Unie:
•    holdingový účet provozovatele pro každý provoz, který má povolení pro vypouštění emisí skleníkových plynů do ovzduší vydané okresním úřadem,
•    holdingový účet provozovatele letadla na základě rozhodnutí MŽP SR,
•    účet ověřovatele, který má akreditaci,
•    osobní holdingový účet a obchodní účet na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Ve slovenské části registru Unie ICZ Slovakia spravuje více než 170 účtů a 350 aktivních uživatelských kont.
Projektový tým správy registru je každý den připraven asistovat uživatelům při práci v registru Unie a plnění si povinností s cílem zmírňovat následky klimatických změn.

Další informace, shrnutí

Více informací najdete na http://emisie.icz.sk.

Reference

Správa registru emisních povolenek

Od roku 2013 je společnost ICZ Slovakia Ministerstvem životního prostředí SR smluvně pověřená vykonávat funkci správce registru emisních povolenek.
Na základě filtrů reference nenalezeny.