Elektronické podání a formuláře

Formuláře bez starostí

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

S inteligentními elektronickými formuláři iPoint zvýšíte dostupnost a efektivitu poskytovaní vašich služeb. Na druhé straně vaši klienti prostřednictvím internetového portálu rychle a efektivně komunikují s vaší organizací a zároveň získávají intuitivní přehled o svých uskutečněných podáních. Řešením iPoint z dílny ICZ zastřešíte celkový životní cyklus návrhu a provozu elektronických formulářů.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Ke své elektronické úřední komunikaci, a to i na několika státních elektronických stránkách, můžete s pomocí řešení UPVS adaptér přistupovat pohodlně a flexibilně, bez nutnosti použití elektronického občanského průkazu. Používáním řešení UPVS adaptér eliminujete riziko spojené s přehlédnutím doručeného úředního sdělení a díky integrovanému úložišti se nemusíte omezovat ve velkosti a počtu uložených úředních dokumentů. Podle potřeb je řešení možné používat v podobě služby (SaaS), která pro vaši organizaci nepředstavuje žádné finanční náklady spojené se zabezpečováním ICT kapacit, anebo prostřednictvím integrace do vašeho informačního systému.

Další informace, shrnutí

Řešení pokrývající oblast elektronických podání a formulářů splňuje nejvyšší očekávání ohledně funkčnosti, účelnosti, udržitelnosti a stability. Jsou vyvinuty na otevřených standardech a lze je snadno integrovat do prostředí založeného na platformě servisně orientované architektury (SOA). Uživatelsky přívětivé a intuitivní prostředí vám navíc přináší vysoký uživatelský komfort a úsporu času a nákladů.

Výpis produktů

iPoint

Výkonné formulářové řešení umožňující poskytování elektronických služeb.

UVPS adapter

Jednoduchý přístup do elektronické schránky právnické osoby bez nutnosti opakovaného použití eID karty.