Informačný systém pre transfúzne stanice

Informačný systém pokrýva potreby spracovania údajov vo všetkých oblastiach činností transfúznej stanice.

Účel riešenia

Informačný systém pre transfúzne stanice využíva pokrokové IT technológie a neustále sa rozširuje a prispôsobuje novým požiadavkám zdravotného personálu. Je možné ho použiť samostatne v rámci transfúznej stanice, ako aj centralizovane pre sieť transfúznych staníc s viacerými odberovými a spracovateľskými centrami.

Charakteristika riešenia

Informačný systém pre transfúzne stanice pozostáva z viacerých vzájomne prepojených modulov, ktoré zastrešujú všetky procesy, výkony a podporné činnosti realizované v transfúznych staniciach, vrátane mobilných odberov, počas ktorých dokáže pracovať s aktuálnymi dátami bez nutnosti internetového pripojenia. Intuitívne používateľské rozhranie s integrovanou podporou práce s čiarovými kódmi vám prinesie vysoký používateľský komfort.

Ďalšie informácie

Získajte moderný, efektívny a komfortný nástroj zastrešujúci každodennú prevádzku transfúznych staníc. Riešenie využíva centralizovane spravované číselníky a databázu, pričom jednotlivé pracoviská sú schopné fungovať aj samostatne. Možnosť jednoduchého prispôsobenia zmenám v legislatíve spolu s najmodernejšími použitými technológiami vám zaručia dlhodobú udržateľnosť riešenia.

Súvisiace produkty

IS Rubín

Moderný informačný systém pre transfúzne stanice.

Referencie

Dobudovanie informačného systému Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky

Integrovaný informačný systém s centralizovaným zdieľaním informácií vybudovaný spoločnosťou ICZ Slovakia zabezpečuje maximálnej bezpečnosť a dostupnosť informácií v rámci pracovísk NTS SR na celom území SR.

Upgrade informačného systému transfúziologického oddelenia

V ÚVN Ružomberok ICZ Slovakia realizovala upgrade pôvodného informačného systému. Nový, moderný informačný systém Rubín kompletne pokrýva prácu transfúzneho oddelenia.
Na základe filtrov referencie nenájdené.