Bezpapierová nemocnica

ICZ patrí medzi popredných dodávateľov na trhu IT riešení pre zdravotnícke zariadenia. Klinické a nemocničné informačné systémy ICZ denne pomáhajú zabezpečiť prevádzku desiatok nemocníc.

Účel riešenia

Archív zdravotníckej dokumentácie predstavuje unikátny produkt poskytujúci zdravotníckemu zariadeniu postupný prechod k bezpapierovému spracovaniu a uchovávaniu kompletnej  zdravotníckej dokumentácie. Tá je tak uchovávaná dlhodobo, dôveryhodne a zabezpečene, v súlade s platnou legislatívou. Archív sprístupňuje uložené dokumenty plne v zhode s vami definovanými internými pravidlami a zvyklosťami vášho zdravotníckeho zariadenia a umožní  tým viesť zdravotnícku dokumentáciu v rýdzo elektronickej podobe.

Charakteristika riešenia

Riešenie umožňuje unifikáciu legislatívnych požiadaviek na archiváciu kompletnej zdravotníckej dokumentácie a zrušenie nákladných a neefektívnych papierových archívov. Archív zdravotníckej dokumentácie predstavuje kľúčový prvok pre zavedenie EHR (Electronic Health Record) na úrovni jednotlivého zariadenia alebo aj kraja v rámci riešenia krajského eHealth. Okrem odstránenia papierových archívov a z toho vyplývajúcej úspory nákladov vám umožní homogénny pohľad na zdravotnú dokumentáciu (EHR).

Ďalšie informácie

Vďaka svojim funkciám riešenie umožňuje nielen bezpečnú, dlhodobú a legislatívne kompatibilnú archiváciu, ale aj riadenú skartáciu, selektívne sprístupňovanie, automatizovanú komunikáciu s ďalšími systémami alebo indexáciu a fulltextové vyhľadávanie v obsahu archivovanej dokumentácie.

Súvisiace produkty

ICZ Archív zdravotníckej dokumentácie

ICZ Bezpapierová laboratórna kniha

Referencie

Projekt eMeDOcS

Projekt buduje, rozširuje a udržuje komunikačnú infraštruktúru pre bezpečnú a dôveryhodnú výmenu zdravotníckej dokumentácie medzi zdravotníckymi zariadeniami v rámci zdravotníckeho systému Českej republiky.

Bezfilmová nemocnica – Masarykov onkologický ústav Brno

Ide o európsky významný projekt a prvú bezfilmovú nemocnicu v ČR.

Archív zdravotníckej dokumentácie v Krajskej nemocnici Liberec

Významné krajské zdravotnícke zariadenie v rámci kontinuálnej modernizácie ICT prostredia začína ťažiť z výhod implementácie plne digitálneho archívu pacientskej dokumentácie.
Na základe filtrov referencie nenájdené.