Národné zdravotnícke a hygienické registre

ICZ zaisťuje prevádzku 30 kľúčových aplikácií Ministerstva zdravotníctva ČR, konkrétne registrov Národného zdravotného informačného systému Českej republiky (NZIS) a registrov hygienickej služby.

Účel riešenia

Registre sa používajú a vedú podľa účelu daného zákonom a slúžia na centralizovaný jednoduchý zber údajov na štatistické účely a podporu riadenia starostlivosti, a tiež ako produkčné systémy na prácu hygienickej služby, oblasť transplantológie či správne oblasti. ICZ ponúka riešenie pre akýkoľvek typ zdravotníckeho registra, pretože vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v odbore IT a s klientmi z oblasti zdravotníctva vie pripraviť riešenie každému registru na mieru.

Charakteristika riešenia

Ide o  mimoriadne náročné individuálne riešenie na národnej úrovni. Orientuje sa na oblasti sledovania a riadenia dôležitých oblastí medicíny a prevádzky Hygienickej služby ČR. Vybrané registre sú základnými kameňmi elektronického zdravotníctva, pričom hlavný dôraz je kladený na maximálnu bezpečnosť a dostupnosť. Celé prostredie je postavené na výnimočnej technológii jednotnej technologickej platformy, ktorá tvorí integračnú platformu pre celé riešenie a okrem iného zaisťuje centrálnu správu všetkých systémov.

Ďalšie informácie

Individuálna realizácia registrov predstavuje riešenie, ktoré ICZ dokáže preniesť do ktorejkoľvek oblasti kdekoľvek na svete. Ako popredný stredoeurópsky systémový integrátor má spoločnosť dostatok skúseností aj referencií pre ľubovoľné úlohy z oblasti systémovej integrácie. ICZ ponúka tak vlastné produkty a technológie, ako aj implementáciu svetových integračných produktov. Špecializáciou ICZ je implementácia medzinárodných komunikačných protokolov pre zdravotníctvo HL7, DiCOM podľa metodík IHE a ich integrácia s národným protokolom DASTA. ICZ vie tiež integrovať heterogénne systémy v rámci jedného aj viacerých pracovísk s dôrazom na spoľahlivosť a bezpečnosť.

Príklady riešených registrov

 • národný register poskytovateľov zdravotníckych služieb
 • národný onkologický register
 • register tuberkulózy
 • národný register chorôb z povolania
 • register pohlavných chorôb
 • integrovaný systém transplantačných registrov
 • registre Štátneho zdravotného dozoru
 • informačný systém Pandemie
 • register chemických látok a prostriedkov
 • register kozmetických prostriedkov
 • register akútnych respiračných infekcií