Elektronický liekový reťazec

Poskytuje procesnú a elektronickú podporu pre všetky stupne liekového reťazca v prostredí zdravotníckeho zariadenia, a to od výstupu liečiva z nemocničnej lekárne až po jeho podanie pacientovi vrátane integrácie so zdravotníckou dokumentáciou. Ide o ucelené riešenie,  ktoré zvýši bezpečnosť pacientov a zefektívni ekonomiku vašej prevádzky .

Účel riešenia

Riešenie je primárne zamerané na zlepšenie riadenia liekovej politiky celého zdravotníckeho zariadenia. Zefektívňuje nastavenie ekonomiky a vzťahu s dodávateľmi, významne znižuje náklady na liečbu vzniknutú v súvislosti s nesprávnou medikáciou a v neposlednom rade zlepšuje prístupnosť a prehľadnosť informácií v širšom kontexte (napr. prehľady o pacientovi).

Charakteristika riešenia

Elektronický liekový reťazec zahŕňa podporu liekového reťazca vrátane jeho jednotlivých subprocesov. Ide o riešenie problematiky lekárne, príručných skladov, štruktúrovanej medikácie a mobilnej čítačky. Využíva pritom informácie vedené v lekárenskom či klinickom informačnom systéme, obsahuje moduly pre príručný sklad, elektronický recept, podporu vedenia štruktúrovaných medikácií, evidenciu podaní a spotreby liekov a podporu riadenia liekovej politiky.
Celé riešenie je dodávané ako modulárne, pričom môže obsahovať rôzne stupne integrácie s okolitými systémami alebo špeciálny hardvér, napríklad mobilné multifunkčné čítačky.

Ďalšie informácie

Implementácia riešenia vám poskytne základný kameň racionálnej liekovej politiky. Je zároveň podstatným krokom k úplnej elektronizácii prevádzky. Vďaka možnej integrácii s nemocničným informačným systémom možno prejsť k vedeniu štruktúrovanej elektronickej medikácie, a tým výrazne zvýšiť kvalitu vedených informácií o liečbe pacienta.

Súvisiace produkty

ICZ Elektronický liekový reťazec

Referencie

Elektronický liekový reťazec v ÚVN Praha

Elektronický liekový reťazec systematicky zvyšuje bezpečnosť podávania liekov, racionalizuje liekovú politiku a zefektívňuje finančné toky súvisiace s liečivami.
Na základe filtrov referencie nenájdené.