Spracovanie zdravotníckej obrazovej dokumentácie

Nová generácia riešenia PACS – ICZ FlexServer Archív vychádza z overeného riešenia pre získavanie, ukladanie a výmenu obrazovej dokumentácie v rámci jedného či viacerých zdravotníckych zariadení. ICZ poskytuje tiež jedinečný webový DICOM prehliadač svetovej úrovne DicompassW.

Flexibilné riešenie obrazovej dokumentácie v zdravotníctve

Riešenie PACS plne pokrýva potreby pre digitálnu prevádzku vášho zdravotníckeho zariadenia. Zaistí vám komfort pri ukladaní, vyhľadávaní a vyhodnocovaní uložených dát. Moderné riešenie, ktoré so sebou nesie v prvom rade zníženie radiačnej záťaže pacienta a skvalitnenie a zrýchlenie jeho liečby, zároveň prináša finančné úspory zdravotníckemu zariadeniu.
Modulárne skladanie jednotlivých riešení vám umožňuje implementáciu systému v akomkoľvek zdravotníckom zariadení – od menších súkromných ambulancií cez fakultné nemocnice až po rozsiahle riešenia pokrývajúce rámec kraja. Je tak možné vybudovať plne bezfilmovú nemocnicu – jednoduchú, kvalitnú a bezpečnú.

Charakteristika riešenia

ICZ AMIS*PACS predstavuje ucelenú rodinu produktov pokrývajúcu celé spektrum činností pri práci s obrazovými formátmi (DICOM) a multimédiami (video, zvuk, fotodokumentácia, PDF, atď.). Všetky produkty sú zamerané na telemediciálne úlohy a healthshare.
Súčasťou produktového portfólia ICZ Slovakia sú kompaktné all-in-one varianty riešení ponúkajúce softvér a hardvér v jednom harmonickom celku. Ich prednosťou je elegantná implementácia a možnosť výberu vhodného variantu pre malé pracoviská alebo veľké zdravotnícke zariadenia. V ponuke sú tiež riešenia pre vedecké účely zamerané na výskumnú prácu.

Ďalšie informácie

Prednosťou všetkých PACS riešení spoločnosti ICZ je možnosť jednoduchého zapojenia do národného projektu pre bezpečnú výmenu obrazovej dokumentácie ePACS®. Nový webový prehliadač DicompassW sa radí k špičke medzi PACS prehliadačmi. Podporuje ucelenú agendu 2D prehliadača s možnosťami 3D prehliadača vrátane podpory MPR, MIP či voľby šírky rezu. Pre vedecké a fakultné pracoviská sú dostupné špecializované výukové a výskumné PACS riešenia Science PACS.

Súvisiace produkty

ICZ AMIS*PACS FlexServer G2

Plnohodnotný PACS na mieru pre spoľahlivú archiváciu DICOM snímok.

ePACS

Jednoduchá výmena pacientskej obrazovej dokumentácie.

ICZ DicompassW

Špičkový PACS prehliadač.

AMIS PACS*SciencePACS

Expertné PACS riešenie pre vedecké a vzdelávacie účely.

Referencie

PACS pre VAMED MEDITERRA a.s.

ICZ je dodavatelem významného projektu centrálního PACS řešení, které zastřešuje komplexní správu zdravotnických obrazových dat pro společnost VAMED MEDITERRA a.s. a její zdravotnická zařízení.

PACS systém v NsP Ilava

V Nemocnici s poliklinikou Ilava ICZ Slovakia implementovala PACS systém, ktorý umožňuje archivovať a distribuovať obrazovú zdravotnú dokumentáciu zo všetkých typov medicínskych prístrojov, podporujúcich štandard DICOM.

Implementácia PACS systému

V rámci digitalizácie a inovácií technológií implementovala ICZ Slovakia vo viacerých nemocniciach PACS systém, ktorý umožňuje archivovať a distribuovať obrazovú zdravotnú dokumentáciu zo všetkých typov medicínskych prístrojov, podporujúcich štandard DICOM.

PACS systém v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica

Implementáciou PACS systému, vrátane prehliadacieho softvéru získala nemocnica komfortné riešenie nielen pre kvalifikované diagnostické účely, ale aj pre potreby bežnej klinickej práce lekárov.
Na základe filtrov referencie nenájdené.