Integrácia a komunikácia v zdravotníctve

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je odovzdávanie informácií pri liečbe pacienta dôvodom najvyššieho počtu pochybení v rámci liečebného procesu. ICZ drží  prvenstvo hneď v niekoľkých výnimočných projektoch pre odovzdávanie zdravotníckych informácií.

Rýchle, bezpečné a spoľahlivé odovzdávanie údajov v zdravotníctve

ICZ ponúka niekoľko vrstiev riešení na výmenu a komunikáciu v zdravotníctve. ICZ ISAC predstavuje unikátne eHealth riešenie pre vysoko zabezpečenú a efektívnu výmenu zdravotníckych údajov v rámci regiónu. V podmienkach ČR ide o inovatívny produkt, ktorý je inšpirovaný medzinárodným odporúčaním pre eHealth riešenie IHE. Toto komplexné a robustné riešenie umožňuje plnohodnotnú a vysoko zabezpečenú výmenu zdravotníckych údajov, žiadaniek a výsledkov pacienta medzi zdravotníckymi zariadeniami. Pre oblasť obrazovej dokumentácie (DICOM) je ICZ autorom veľakrát oceňovaného projektu ePACS. Okrem technológie riešenia sa ICZ sústredí aj na adaptáciu a implementáciu medzinárodných nomenklatúr, štandardov a procesov pre efektívne a bezpečné odovzdávanie informácií a ponúka osvedčené riešenia aj individuálne technológie pre oblasť telemedicíny, health-share platforiem a výmeny zdravotníckych dát.

Charakteristika riešenia

Všetky riešenia sú navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť, legislatívnu kompatibilitu, spoľahlivosť a interoperabilitu. Kľúčovou vlastnosťou je absencia nutnosti zásahu do ICT infraštruktúry zdravotníckych zariadení, ako je napríklad výmena alebo zložitá úprava nemocničných informačných systémov. Decentralizovaná koncepcia výrazne zvyšuje bezpečnosť, spoľahlivosť aj legislatívnu kompatibilitu a zaisťuje rýchlu a praktickú implementáciu.

Ďalšie informácie

Ako popredný český systémový integrátor má ICZ dostatok skúseností aj referencií pre ľubovoľné úlohy z oblasti systémovej integrácie. ICZ ponúka tak vlastné produkty a technológie, ako implementáciu svetových integračných produktov.
Špecializuje sa aj na implementáciu medzinárodných komunikačných protokolov pre zdravotníctvo HL7, DiCOM podľa metodík IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) a ich integráciu s národným protokolom DASTA. ICZ integruje heterogénne systémy v rámci jedného aj viacerých pracovísk s dôrazom na spoľahlivosť a bezpečnosť.

Súvisiace produkty

Referencie

ePACS

ICZ je technickým realizátorom mimoriadneho národného projektu, v rámci ktorého si niekoľko stoviek zdravotníckych zariadení v celej ČR i zahraničí vymieňa obrazové zdravotnícke informácie.

Projekt eMeDOcS

Projekt buduje, rozširuje a udržuje komunikačnú infraštruktúru pre bezpečnú a dôveryhodnú výmenu zdravotníckej dokumentácie medzi zdravotníckymi zariadeniami v rámci zdravotníckeho systému Českej republiky.
Na základe filtrov referencie nenájdené.