PACS ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

  • Název řešení: Komplexní PACS řešení
  • Lokalita realizace: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, největší zdravotnické zařízení v ČR, poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.
 ICZ je tradičním dodavatelem komplexního řešení pro správu obrazové dokumentace v celém tomto zařízení včetně všech detašovaných pracovišť. PACS řešení ICZ v rámci tohoto projektu je vyjímečné rozsahem implementace, svoji robustností i použitou moderní technologií.