Bezfilmová nemocnice – Masarykův onkologický ústav Brno

  • Název řešení: Bezfilmová nemocnice
  • Lokalita realizace: Masarykův onkologický ústav Brno

Masarykův onkologický ústav  v Brně je onkologickým centrem, kde jsou na jednom místě soustředěny všechny nezbytné medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické léčby solidních nádorů u dospělých pacientů. Jedná se o přední zdravotnické pracoviště specializující se na onkologickou léčbu v Evropě. ICZ implementovalo zcela bezfilmový provoz zařízení, který plně digitalizoval veškeré procesy souvísející s akvizicí, distribucí, správou i archivací zdravotnické obrazové informace. Jedná se o evropsky významný projekt a první bezfilmovou nemocnici v ČR.