Projekt eMeDOcS

  • Název řešení: ICZ ISAC
  • Lokalita realizace: ČR

Projekt eMeDOcS (exchange Medical Documents System) buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Jedná se o přední a zásadní projekt elektronizace zdravotnictví v rámci ČR. Organizátorem a garantem projektu je Kraj Vysočina. ICZ je autorem návrhu řešení a generálním technickým realizátorem. Jádrem řešení je produkt společnosti ICZ, integrační a komunikační platforma ICZ ISAC. Řešení umožňuje jak výměnu zdravotnické dokumentace, tak elektronickou žádankovou komunikaci, elektronické plánování a komunikaci se zdravotnickou záchrannou službou ve formě “emergency card”. Více informací naleznete na emedocs.cz