Řízení procesů

Vyměňte papírování a chaos za chytře řízené IT

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

V současné době jsou podniky a jejich fungování stále více závislé na ICT a jejich službách.
S růstem významu interního IT pak rostou i nároky na jeho řízení. Pro tyto účely tak vznikly specializované procesní rámce, které úlohu řízení IT zjednodušují a zachycují v uchopitelné podobě. Úspěšné nasazení některého z procesních rámců lze pak charakterizovat popsanými procesy, metodikou řízení procesů a standardy provozu IT.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Díky znalostem a zkušenostem s aplikací procesních rámců jako je ITIL, COBIT, nebo v oblasti řízení enterprise architektury TOGAF, je možné zprostředkovat všechny výhody plynoucí
z implementace uvedených rámců. Kompletní proces implementace v podniku začíná analýzou, v závislosti na výstupech je navrženo optimální řešení, které je z části nebo kompletně implementováno, následně je zajištěno jeho fungování v čase. V případě částečných implementací může být navržen a implementován help desk/service desk, svěření správy IS, mohou být zpracovány metodické dokumenty, standardy, vypracován implementační plán a další.

Další informace, shrnutí

Řízení procesů s využitím ověřených rámců dostane firemní ICT pod kontrolu. Výsledkem úspěšné implementace jsou pozitivní dopady nejen do IT procesů, ale i do řady dalších provozních procesů, které služby IT využívají. Signálů pro nutnost nastavení řízení procesů je řada. Mezi těmi nejčastějšími jsou nedostatečné provozní kapacity, hrozba, že se řízení provozu vymkne kontrole, nebo není možné identifikovat a hodnotit rizika. Řízení procesů pomůže také definovat akce k jejich eliminaci či zmírnění, dokáže změřit kvalitu, dostupnost služeb, potřebu implementovat změny a také navýšit nebo přeskupit kapacity.

Služby řízení procesů dle rámců ITIL, COBIT, modelování procesů pomocí nástrojů EA, Archi (Archimate), řízení enterprise architektury dle TOGAF.
Služby řízení procesů IT a jím poskytovaných služeb, HelpDesk, ServiceDesk, metodiky a standardy procesního řízení.
Služby řízení procesů souvisejících s logistikou.
Služby řízení procesů souvisejících s elektronizací zdravotnictví (eHealth).
Služby řízení procesů souvisejících s elektronizací státní správy (eGovernment).

Reference

Registr obyvatel

Registr obyvatel je řešení na míru. Je jednou ze základních komponent moderního eGovernmentu České republiky. Patří mezi tzv. základní registry. Společnost ICZ je dodavatelem Registru obyvatel a zároveň poskytuje podporu a zajišťuje rozvoj systému.

Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání

Informační systém Registru živnostenského podnikání vznikl jako pilotní projekt bývalého Ministerstva informatiky ČR za metodické spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Na základě filtrů reference nenalezeny.