Služby projektového řízení

Nebojte se změn! S námi se stanou Vaši doménou!

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Kvalitní management a úspěšné podnikání v oblasti ICT se neobejde bez adekvátního projektového řízení. Společnost ICZ má v této oblasti bohaté zkušenosti a může tak prostřednictvím svých erudovaných odborníků pomoci s projekty zahrnujícími všechny vrstvy architektury informačních systémů, od komunikační a technologické infrastruktury, přes datovou a aplikační, až po business procesy naplňující očekávané předpoklady a cíle zákazníka. ICZ může také klientovi poskytnout své vlastní odborníky, know-how, případně jiný, nezávislý pohled, pokud jimi klient v rámci své organizace nedisponuje.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Projektové řízení je nedílnou součástí řízení změn i samotného podniku. Existuje několik rámců, které využívají ověřené postupy, standardizují související činnosti a poskytují metodickou podporu. Projektoví manažeři ICZ disponují znalostmi takových rámců, zejména pak v současné době nejčastěji používanými PRINCE2, IPMA. Díky tomu si klient může být jist, že projekt je řízen tím nejefektivnějším a ověřeným způsobem vycházejícím z nejlepší praxe. Společnost klade důraz nejen na odbornou znalost, ale i na tzv. soft skills, které jsou předpokladem kvalitní mezilidské komunikace a týmové spolupráce.

Další informace, shrnutí

V referencích je možné dohledat ICT projekty, které společnost ICZ realizovala. Spektrum je široké, stejně tak i know-how projektových manažerů, kteří  již měli možnost řešit velmi pestrou škálu ICT problematiky. Díky těmto zkušenostem jsou flexibilní a tím spíše projekt, ať už se  týká jakékoliv oblasti IT, zrealizují v rámci daného časového horizontu, ve stanovené kvalitě, rozsahu a při predikovaných nákladech.

Pokud klient hledá spíše SW nástroj na projektové řízení, ve spolupráci s partnery je ICZ připravena takový nástroj prezentovat, upravit klientovi na míru a integrovat do jeho prostředí

Služby projektového řízení - project management
Služby projektového řízení - eHealth
Služby projektového řízení - eGovernment
Služby projektového řízení - infrastruktura a komunikační technologie
Služby projektového řízení - vývoj a integrace informačních systémů

Reference

Registr obyvatel

Registr obyvatel je řešení na míru. Je jednou ze základních komponent moderního eGovernmentu České republiky. Patří mezi tzv. základní registry. Společnost ICZ je dodavatelem Registru obyvatel a zároveň poskytuje podporu a zajišťuje rozvoj systému.

Ústřední evidence podnikatelů, Registr živnostenského podnikání

Informační systém Registru živnostenského podnikání vznikl jako pilotní projekt bývalého Ministerstva informatiky ČR za metodické spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Na základě filtrů reference nenalezeny.