Služby projektového riadenia

Nebojte sa zmien! S nami sa stanú vašou doménou!

Zameranie/účel riešenia, pre koho je vhodné

Kvalitný manažment a úspešné podnikanie v oblasti ICT sa nezaobíde bez adekvátneho projektového riadenia. Spoločnosť ICZ má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a môže tak prostredníctvom svojich erudovaných odborníkov pomôcť s projektmi zahrňujúcimi všetky vrstvy architektúry informačných systémov, od komunikačnej a technologickej infraštruktúry, cez dátovú a aplikačnú, až po biznis procesy napĺňajúce očakávané predpoklady a ciele zákazníka. ICZ môže tiež klientovi poskytnúť svojich vlastných odborníkov, know-how, prípadne iný, nezávislý pohľad, pokiaľ nimi klient v rámci svojej organizácie nedisponuje.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnosť riešenia

Projektové riadenie je neoddeliteľnou súčasťou riadenia zmien i samotného podniku. Existuje niekoľko rámcov, ktoré využívajú overené postupy, štandardizujú súvisiace činnosti a poskytujú metodickú podporu. Projektoví manažéri ICZ disponujú znalosťami takých rámcov, najmä v súčasnosti najčastejšie používanými PRINCE2, IPMA. Vďaka tomu si klient môže byť istý, že projekt je riadený tým najefektívnejším a overeným spôsobom vychádzajúcim z najlepšej praxe. Spoločnosť kladie dôraz nielen na odbornú znalosť, ale aj na tzv. soft skills, ktoré sú predpokladom kvalitnej medziľudskej komunikácie a tímovej spolupráce.

Ďalšie informácie, zhrnutie

V referenciách je možné nájsť ICT projekty, ktoré spoločnosť ICZ realizovala. Spektrum je široké, rovnako aj know-how projektových manažérov, ktorí  už mali možnosť riešiť veľmi pestrú škálu ICT problematiky. Vďaka týmto skúsenostiam sú flexibilní a tým skôr projekt, nech už sa týka akejkoľvek oblasti IT, zrealizujú v rámci daného časového horizontu, v stanovenej kvalite, rozsahu a pri predikovaných nákladoch.

Pokiaľ klient hľadá skôr SW nástroj na projektové riadenie, v spolupráci s partnermi je ICZ pripravená taký nástroj prezentovať, upraviť klientovi na mieru a integrovať do jeho prostredia

Služby projektového riadenia - project management
Služby projektového riadenia - eHealth projekty
Služby projektového riadenia - eGovernment projekty
Služby projektového riadenia - infraštruktúra a komunikačné technológie
Služby projektového riadenia - vývoj a integrácia informačných systémov

Referencie

Ústredná evidencia podnikateľov, Register živnostenského podnikania

Informačný systém Registra živnostenského podnikania vytvára v ČR podmienky pre zabezpečenie jednotného výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania a vedenie živnostenského registra na všetkých úrovniach živnostenských úradov.
Na základe filtrov referencie nenájdené.