E-learning

Komplexné riešenie pre riadenie vzdelávania vašich zamestnancov vám ponúka celkový prehľad o ich znalostiach, schopnostiach a absolvovaných školeniach na jednom mieste, pričom šetrí váš čas a náklady.

Účel riešenia

Systém elektronického vzdelávania ocenia predovšetkým spoločnosti, ktoré kladú dôraz na systematické vzdelávanie zamestnancov. Je ideálnym riešením napríklad pre firmy s rozsiahlou obchodnou sieťou s regionálnym zastúpením. Oplatí sa tiež podnikom, ktoré musia často preškoľovať svojich zamestnancov v spojitosti s implementáciou nového či modifikáciou existujúceho produktu alebo služby.

Charakteristika riešenia

Systém elektronického vzdelávania zahŕňa tvorbu e-learningových kurzov, riadenie výučby a následnú spätnú väzbu od študenta k pedagógovi. Kurzy či testy môžete vďaka aplikácii pripraviť na mieru priamo u vás. Vďaka kombináciám textového výkladu, animácií, grafiky, audia, videa a iných interaktívnych prvkov ľahko zvýšite záujem a aktivitu študujúceho.
Systém je postavený na technológii klient – server a plne podporuje nasadenie v prostredí internetu či intranetu. Je nezávislý od konkrétneho operačného systému či databázy a je možné ho ľahko integrovať do existujúceho IT prostredia organizácie.

Ďalšie informácie

E-learning šetrí vaše náklady a vám aj vašim zamestnancom prináša časovú a priestorovú flexibilitu. Vďaka systému elektronického vzdelávania môžete vašim zamestnancom dopriať dostatok času na štúdium, navyše v čase, ktorý im najviac vyhovuje. Prostredníctvom systému môžete vytvárať vlastné vzdelávacie programy, automaticky vyhodnocovať absolvované testy a generovať reporty zo vzdelávacieho procesu, ktoré následne môžete použiť v iných aplikáciách.

Súvisiace produkty

Referencie

Integrovaný IS pre poskytovanie elektronických služieb

Ako jeden zo subdodávateľov sa ICZ Slovakia podieľala na projekte vybudovania rezortného centra zdieľaných služieb, prostredníctvom ktorého rezort hospodárstva poskytuje verejnosti vybrané elektronické služby.

Zabezpečenie služieb ďalšieho vzdelávania v súvislosti so zavádzaním systému DRG na Slovensku

Cieľom projektu realizovaného z prostriedkov EÚ bolo pokryť potrebu zaškolenia pracovného personálu v rámci celej SR v súvislosti so zmenou metodiky vykazovania zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávacie a informačné centrum (VIC): E-learning

Projekt VIC bol pôvodne vytvorený pre potreby a splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o ochrane utajovaných informácií a informačnej spôsobilosti, v oblasti vzdelávania a pravidelného preškoľovania viac ako 3900 používateľov.
Na základe filtrov referencie nenájdené.