Vzdělávací a infomační centrum (VIC): E-elearning

  • Zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti České republiky
  • Datum realizace: Od roku 2008, změna systému v roce 2016 - 2017
  • Lokalita realizace: Česká republika
  • Realizoval: S.ICZ a.s.

Projekt vzdělávacího a infomačního centra byl původně vytvořen pro potřeby a splnění požadavků vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a informační způsobilosti, v oblasti vzdělávání a pravidelného proškolování více jak 3900 uživatelů. V roce 2015 byl projekt VIC rozšířen o uživatelskou agendu evidence: prohlášení o svéprávnosti, kopií občanských průkazů, výpis z rejstříku trestů, informací o poučení, osvědčení NBÚ včetně data vystavení prověrek, data ukončení prověrek, automatického avíza o vypršení platnosti, seznam utajovaných informací, které byly uživateli přiděleny a registrem všech bezpečnostních pomůcek. S příchodem zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, byl e-learningový systém předělán tak, aby v oddělené části systému byly uvedeny všechny potřebné informace pro vzdělávání v dané oblasti bezpečnosti a zároveň mohli všichni zaměstnanci resortu justice v pravidelných intervalech absolvovat testy bezpečnosti ICT.