Vzdelávacie a informačné centrum (VIC): E-learning

  • Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky
  • Dátum realizácie: Od roku 2008, zmena systému v roku 2016 – 2017
  • Lokalita realizácie: Česká republika
  • Realizoval: S.ICZ a.s.

Projekt vzdelávacieho a informačného centra bol pôvodne vytvorený pre potreby a splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 412/2005 Zb. o ochrane utajovaných informácií a informačnej spôsobilosti, v oblasti vzdelávania a pravidelného preškoľovania viac ako 3900 používateľov. V roku 2015 bol projekt VIC rozšírený o používateľskú agendu evidencie: vyhlásení o svojprávnosti, kópií občianskych preukazov, výpisov z registra trestov, informácií o poučení, osvedčení NBÚ vrátane dátumu vystavenia previerok, dátumu ukončenia previerok, automatického avíza o vypršaní platnosti, zoznamu utajovaných informácií, ktoré boli používateľovi pridelené a registrom všetkých bezpečnostných pomôcok. S príchodom zákona č. 181/2014 Zb., o kybernetickej bezpečnosti, bol e-learningový systém prerobený tak, aby v oddelenej časti systému boli uvedené všetky potrebné informácie pre vzdelávanie v danej oblasti bezpečnosti a zároveň mohli všetci zamestnanci rezortu justície v pravidelných intervaloch absolvovať testy bezpečnosti ICT.