Dokončení informačního systému Národní transfúzní služby Slovenské republiky

  • Zadavatel: Národní transfúzní služba SR
  • Datum realizace: 2011 - 2013
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Úlohou společnosti ICZ Slovakia v tomto projektu bylo vytvořit integrovaný informační systém s centralizovaným sdílením informací a zajištěním jejich maximální bezpečnosti a dostupnosti v rámci pracovišť NTS SR na celém území SR. Celkově bylo do systému připojeno 16 pracovišť z celého Slovenska: novou strukturu tvoří 3 zpracovatelská centra, 11 odběrových center a 2 smluvní pracoviště, které dříve fungovaly jako samostatné jednotky. Po implementaci řešení komunikují všechna pracoviště NTS prostřednictvím centrálního registru. Takové propojení zvyšuje efektivitu práce jednotlivých pracovišť, zjednodušuje jejich práci a snižuje počet duplicitních vyšetření. Důležitou výhodou je i možnost využívat aplikaci Rubín na mobilních výjezdech. Současné řešení je založené na synchronizaci aktuální databáze před výjezdem a po návratu se údaje z výjezdu nahrají do místního IS Rubín daného pracoviště. Takové řešení je spolehlivé s minimálními nároky na obsluhu.
Díky navržené architektuře umožňují systémové mechanismy projektu plný pracovní výkon NTS i ve výjimečných situacích. V případě globálního výpadku internetového připojení na území SR bude systém i nadále poskytovat aktuální centrální data.