Dobudovanie informačného systému Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky

  • Zadávateľ: Národná transfúzna služba SR
  • Dátum realizácie: 2011 - 2013
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Úlohou ICZ Slovakia v projekte bolo vybudovať integrovaný informačný systém s centralizovaným zdieľaním informácií a zabezpečením ich maximálnej bezpečnosti a dostupnosti v rámci pracovísk NTS SR na celom území SR. Celkovo bolo do systému prepojených 16 pracovísk v rámci celého Slovenska: novú štruktúru tvoria 3 spracovateľské centrá, 11 odberových centier a 2 zmluvné pracoviská, ktoré dovtedy pracovali ako samostatné jednotky. Po implementácii riešenia tak komunikujú všetky pracoviská NTS prostredníctvom centrálneho registra. Takéto prepojenie zefektívňuje činnosť jednotlivých pracovísk, zjednodušuje ich výkon a obmedzuje duplikované vyšetrenia. Dôležitou výhodou je aj možnosť využívania aplikácie Rubín na mobilných výjazdoch. Súčasné riešenie je založené na zosynchronizovaní aktuálnej databázy pred výjazdom a po návrate sa údaje z výjazdu nahrajú do lokálneho IS Rubín daného pracoviska. Takéto riešenie je spoľahlivé, s minimálnymi nárokmi na obsluhu.

Vďaka navrhnutej architektúre umožňujú  systémové mechanizmy projektu plný výkon práce NTS aj pri výnimočných situáciách. V prípade globálneho výpadku internetového spojenia na území SR systém naďalej zabezpečí aktuálne centrálne dáta.