V ALES úspěšně proběhly FAT systému ICZ LETVIS pro mezinárodní letiště v SAE

V srpnu tohoto roku se na pobočce ALES a.s. v Liptovském Mikuláši uskutečnily Factory Acceptance Tests (FAT) za účasti dlouholetého zákazníka i zástupce obchodního partnera ALES v SAE.

Pro naši společnost se jedná již o druhý projekt v této prosperující arabské zemi. Nový ATC systém s názvem ICZ LETVIS bude nasazen na Fujairah International Airport (FIA), které slouží nejen jako hlavní mezinárodní a regionální dopravní uzel pro emirát Fujairah, ale i jako záložní letiště pro jedno z největších letišť na světě – mezinárodní letiště v Dubaji.

Společnost ALES a.s. upravila svůj systém řízení letového provozu dle požadavků zákazníka a navíc zakomponovala do ICZ LETVIS technologii „Electronic Flight Strips“ (digitální plánovací podsystém za využití dotykové obrazovky). Celý náš modulární systém byl vyvinut na základě nařízení a doporučení ICAO a EUROCONTROL a splňuje tak nejpřísnější nároky na bezpečné řízení letového provozu.

V Liptovském Mikuláši se na připraveném polygonu testovala celková funkčnost systému, jednotlivé SW moduly, zpracování a zobrazení letových dat, technický monitoring, nahrávání, archivace záznamů a veškeré součásti dodávky. FAT testy byly v předstihu úspěšně zakončeny a to 10.8.2022 podepsáním FAT protokolů všemi zástupci zúčastněných stran.

Předpokládáme, že ještě v letošním roce bude kompletní systém instalován na mezinárodním letišti Fujairah a budou provedeny finální Site Acceptence Tests (SAT) v SAE.