V ALES úspešne prebehli FAT systému ICZ LETVIS pre medzinárodné letisko v SAE

V auguste tohto roku sa na pobočke ALES a.s. v Liptovskom Mikuláši uskutočnili Factory Acceptance Tests (FAT) za účasti dlhoročného zákazníka aj zástupcu obchodného partnera ALES v SAE.

Pre našu spoločnosť ide už o druhý projekt v tejto prosperujúcej arabskej krajine. Nový ATC systém s názvom ICZ LETVIS bude nasadený na Fujairah International Airport (FIA), ktoré slúži nielen ako hlavný medzinárodný a regionálny dopravný uzol pre emirát Fujairah, ale aj ako záložné letisko pre jedno z najväčších letísk na svete – medzinárodné letisko v Dubaji.

Spoločnosť ALES a.s. upravila svoj systém riadenia letovej prevádzky podľa požiadaviek zákazníka a navyše zakomponovala do ICZ LETVIS technológiu „Electronic Flight Strips“ (digitálny plánovací podsystém s využitím dotykovej obrazovky). Celý náš modulárny systém bol vyvinutý na základe nariadení a odporúčaní ICAO a EUROCONTROL a spĺňa tak najprísnejšie nároky na bezpečné riadenie letovej prevádzky.

V Liptovskom Mikuláši sa na pripravenom polygóne testovala celková funkčnosť systému, jednotlivé SW moduly, spracovanie a zobrazenie letových dát, technický monitoring, nahrávanie, archivácia záznamov a všetky súčasti dodávky. FAT testy boli v predstihu úspešne zakončené a to 10.8.2022 podpísaním FAT protokolov všetkými zástupcami zúčastnených strán.

Predpokladáme, že ešte v tomto roku bude kompletný systém inštalovaný na medzinárodnom letisku Fujairah a budú vykonané finálne Site Acceptence Tests (SAT) v SAE.