Elektronické podania a formuláre

Sprístupnite služby vašim klientom kedykoľvek, rýchlo a pohodlne prostredníctvom používateľsky prívetivého internetového portálu. Ušetrite váš čas a náklady zjednodušením prístupu do elektronickej schránky bez použitia eID karty.

Inteligentné elektronické formuláre

S inteligentnými elektronickými formulármi iPoint zvýšite dostupnosť a efektivitu poskytovania vašich služieb. Na druhej strane vaši klienti prostredníctvom internetového portálu rýchlo a efektívne komunikujú s vašou organizáciou a zároveň získavajú intuitívny prehľad o svojich uskutočnených podaniach.
Riešením iPoint z dielne ICZ Slovakia zastrešíte celkový životný cyklus návrhu a prevádzky elektronických formulárov a v prípade potreby môžete publikovať vaše služby na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

UPVS adapter

K svojej elektronickej úradnej komunikácii, a to aj vo viacerých štátnych elektronických stránkach, môžete s pomocou riešenia UPVS adapter pristupovať pohodlne a flexibilne, bez nutnosti použitia elektronického občianskeho preukazu.
Používaním riešenia UPVS adapter eliminujete riziko spojené s prehliadnutím doručenej úradnej komunikácie a vďaka integrovanému úložisku sa nemusíte obmedzovať vo veľkosti a počte uložených úradných dokumentov. Podľa potrieb je riešenie možné používať v podobe služby (SaaS), ktorá pre vašu organizáciu nepredstavuje žiadne finančné náklady spojené so zabezpečovaním ICT kapacít, alebo prostredníctvom integrácie do vášho informačného systému.

Ďalšie informácie

Riešenia pokrývajúce oblasť elektronických podaní a formulárov spĺňajú najvyššie očakávania na funkčnosť, účelnosť, udržateľnosť a stabilitu. Sú vyvinuté na otvorených štandardoch a ľahko integrovateľné do prostredia postaveného na platforme servisne orientovanej architektúry (SOA). Používateľsky prívetivé a intuitívne prostredie vám navyše prináša vysoký používateľský komfort a úsporu času a nákladov.

Súvisiace produkty

UPVS adapter

Jednoduchý prístup do elektronickej schránky právnickej osoby bez nutnosti opakovaného používania eID karty.

iPoint

Výkonné formulárové riešenie umožňujúce poskytovanie elektronických služieb.

Referencie

Informatizácia Mesta Banská Bystrica

Cieľom projektu bolo výrazné zlepšenie administratívneho výkonu mestského úradu a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom prostredníctvom elektronizácie služieb mesta Banská Bystrica.

Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva

Formulárové riešenie z dielne ICZ Slovakia umožňuje fyzickým a právnickým osobám komfortne vybaviť svoje požiadavky v súvislosti s problematikou priemyselného vlastníctva.

Poisťovňa Dôvera na ceste k bezpapierovej poisťovni

V rámci jedného zo svojich najvýznamnejších projektov implementovala ICZ Slovakia v zdravotnej poisťovni Dôvera niekoľko riešení vedúcich k elektronizácii a vytvoreniu tzv. „bezpapierovej" poisťovne.

Digitalizácia a centrálne úložisko dokumentov vo VšZP

Cieľom projektu, ktorý ICZ Slovakia realizovala vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (ďalej VšZP), bola prioritne implementácia centrálneho úložiska dokumentov, ktoré poskytuje webové služby pre správu dokumentov v rámci VšZP.

Elektronický systém pre vyhradené parkovanie

S cieľom umožniť občanom komunikovať s úradom prostredníctvom internetu a podať žiadosť bez nutnosti priameho kontaktu s úradom bolo v Ružinove implementované formulárové riešenie iPoint.
Na základe filtrov referencie nenájdené.