Informatizácia Mesta Banská Bystrica

  • Zadávateľ: Mesto Banská Bystrica
  • Dátum realizácie: 2010 – 2013
  • Lokalita realizácie: Banská Bystrica, Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cieľom projektu bolo výrazné zlepšenie administratívneho výkonu mestského úradu a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom prostredníctvom elektronizácie služieb mesta Banská Bystrica. Vďaka implementácii riešenia došlo k reforme ťažkopádnych papierových procesov, zamedzeniu dvojitého zadávania dát a zníženiu manipulácie s papierom. S cieľom využiť moderné technológie pre zlepšenie administratívneho výkonu zamestnancov a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom bolo v projekte implementované formulárové riešenie iPoint.