Elektronický systém pre vyhradené parkovanie

  • Zadávateľ: Miestny úrad Bratislava - Ružinov
  • Dátum realizácie: 2010
  • Lokalita realizácie: Bratislava - Ružinov
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

S cieľom umožniť občanom komunikovať s úradom prostredníctvom internetu a podať žiadosť bez nutnosti priameho fyzického kontaktu s úradom ICZ Slovakia na úrade mestskej časti Ružinov implementovala formulárové riešenie iPoint, ktoré sprístupňuje občanom elektronické služby zamerané na riešenie problematiky statického parkovania v mestskej časti. Riešenie občanom umožňuje podávať žiadosti o nové parkovacie miesto (ďalej PM), predĺženie nájmu PM, zmenu údajov v evidencii nájomcov PM a zrušenie nájmu PM. Každá zmena je zároveň evidovaná a zobrazovaná aj v GIS (Geografický Informačný Systém).

Okrem prínosov pre občana elektronizácia tejto služby vedie k zefektívneniu činností na strane mesta a zjednodušeniu a zvýšeniu transparentnosti prideľovania parkovacích miest občanom.