Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva

  • Zadávateľ: Úrad priemyselného vlastníctva SR
  • Dátum realizácie: 2013 - 2015
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva sprístupňujú celé konanie medzi úradom a konečným príjemcom služby v plnohodnotnej elektronickej komunikácii a aplikujú legislatívne zrovnoprávnenie papierovej a elektronickej komunikácie. Vďaka tomuto riešeniu môžu fyzické aj právnické osoby komfortne vybaviť svoje požiadavky v súvislosti s problematikou priemyselného vlastníctva. Na projekte sa ICZ Slovakia podieľala ako subdodávateľ formulárového riešenia a webregistrov.