Systém velenia a riadenia ozbrojených síl a vzdušných síl

Protivzdušná obrana pod úplnou kontrolou

Systém velenia a riadenia vzdušného priestoru je založený na technológii LETVIS a je určený na taktické a prevádzkové použitie.

Zameranie / účel riešenia, pre koho je vhodné

Systém je určený pre vzdušné sily na celoštátne alebo lokálne riadenie a velenie na taktickej a operatívnej úrovni z pevne vyhradených miest a mobilných veliteľských staníc pre podporu operácií a výcviku vzdušných síl v reálnom čase.

Systém velenia a riadenia je určený na riadenie vojenskej letovej prevádzky, pozemné systémy protivzdušnej obrany, riadenie zbraní a informačné systémy.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnosť riešenia

Systém poskytuje kompletnú funkčnosť systému C4 (počítač, príkaz, riadenie, komunikácia) a zodpovedá požiadavkám I2 (inteligencia a interoperabilita). Systém funguje v súlade s miestnymi národnými normami a s normami NATO, ktoré zabezpečujú interoperabilitu systému NATINADS.

Základnými prvkami sú aplikácie systému LETVIS s ich flexibilitou vo veľkosti a funkčnosti, interoperabilitou a otvorenou architektúrou.

Ďalšie informácie, zhrnutie

Interoperabilné, distribuované informačné systémy od spoločnosti ALES poskytujú efektívne a výkonné možnosti pre velenie a riadenie. Historicky, spoločnosť ALES si vybudovala svoju reputáciu na systémoch velenia a riadenia dodaných pre ozbrojené sily a vzdušné sily na Slovensku a v Českej republike.

Projekty zahŕňajú integrovaný systém velenia a riadenia vzdušných síl; ASTRA – systém protivzdušnej obrany jednotiek GBAD pre SAM, AAA a systém MANPADS; TATRAPAN AD – mobilné veliteľské centrum; LLAPI interoperabilita.

Výpis produktov

C2 systém pre vzdušné sily

Mobilný C3I systém

Referencie

Konzoly pre HungaroControl

ALES vyrobil a inštaloval 136 ks ACC konzol, 34 konzol CRDS a 5 TWR konzol.

Konzoly pre Sakaeronavigatsia

ALES vyrobil a inštaloval 7 ks ACC konzol, a 7 ks TWR konzol.

Modernizácia ATC systému na letisku Fujairah

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (APP + TWR) pre medzinárodné letisko Fujairah.

Premiestnenie a modifikácia systému LETVIS ATM ACC / APP z Kutaisi do Tbilisi

ALES demontoval ATC systém LETVIS-GK ACC inštalovaný na veži medzinárodného letiska Kopitnari v Kutaisi a nainštaloval ho v riadiacej veži medzinárodného letiska v Tbilisi.

Záložný ATM Systém LETVIS pre stav núdze v ACC Tbilisi a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi

ALES poskytol záložný civilný systém ATC pre použitie v stave núdze v oblastním stredisku riadenia FIR Gruzínsko a APP Tbilisi, Kutaisi (Kopitnari) a Batumi.

Modernizácia medzinárodného letiska Tribhuvan (systém dohľadu)

ALES poskytol hlavný a záložný civilný systém ATC pre ACC FIR Nepal a APP + TWR Káthmandu.

LETVIS TWR ATC Systém pre letisko Kutaisi (Kopitnari)

ALES poskytol systém LETVIS ATC (APP + TWR) pre letisko Kutaisi (Kopitnari) vrátane spracovania údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov.

Zlepšenie bezpečnostných systémov letiska v Bangladéšskej ľudovej republike, LOT-1: Letecké bezpečnostné vybavenie

ALES poskytol hlavný ATC systém pre letisko Chittagong, ATC SIM (Tower SIM) v Dhake.

Dodanie letiskového systému ATC pre Letové navigačné služby Azerbajdžanu (AZANS) na letisku Gabala

ALES poskytol hlavný civilný systém ATC (TWR) vrátane serverov na spracovanie údajov z radarových a prehľadových zdrojov a na spracovanie letových údajov pre AZANS v Gabale.

Modernizácia simulátora riadenia letovej prevádzky a jeho rozšírenie o Mode-S

ALES poskytol modernizáciu celého vojenského simulátora riadenia letovej prevádzky a dodal nové konzoly ATC.
Na základe filtrov referencie nenájdené.