Systém velení a řízení ozbrojených sil a vzdušných sil

Protivzdušná obrana pod úplnou kontrolou

Systém velení a řízení vzdušného prostoru je založený na technologii LETVIS a je určen k taktickým a provozním účelům.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Systém je určený vzdušným silám k celostátnímu anebo lokálnímu řízení a velení na taktické a operativní úrovni z pevně vyhrazených míst a mobilních velitelských stanic pro podporu operací a výcviku vzdušných sil v reálném čase.

Systém velení a řízení je určen k řízení vojenského letového provozu, pozemních systémů protivzdušné obrany, řízení zbraní a informačních systémů.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Systém poskytuje kompletní funkčnost systému C4 (počítač, příkaz, řízení, komunikace) a splňuje požadavky I2 (inteligence a interoperabilita). Systém funguje v souladu s místními národními normami a s normami NATO, které zabezpečují interoperabilitu systému NATINADS.

Základními prvky jsou aplikace systému LETVIS, který nabízí flexibilitu ve velikosti a funkčnosti, interoperabilitu a otevřenou architekturu.

Další informace, shrnutí

Interoperabilní, distribuované informační systémy společnosti ALES poskytují efektivní a výkonné možnosti pro velení a řízení. V minulosti si společnost ALES vydobyla dobré jméno na systémech velení a řízení dodaných ozbrojeným a vzdušnými silám na Slovensku a v České republice.

Projekty zahrnují integrovaný systém velení a řízení vzdušných sil; ASTRA – systém protivzdušné obrany jednotek GBAD pro SAM, AAA a systém MANPADS; TATRAPAN AD – mobilní velitelské centrum; LLAPI interoperabilita.

Výpis produktů

C2 systém pro vzdušné síly

Mobilní C3I systémy

Reference

Modernizace simulátoru řízení letového provozu a jeho rozšíření o Mode-S

ALES poskytl modernizaci celého vojenského simulátoru řízení letového provozu a dodal nové konzoly ATC.
Na základě filtrů reference nenalezeny.