Rozšíření generátoru letového provozu LETVIS SIM o funkci AGDL

Na podzim 2022 byl úspěšně ukončen další projekt společnosti ALES a.s. pro stabilního zákazníka: Letové prevádzkové služby SR, š.p. Smlouva byla podepsána v roce 2021 a nasazení systému u zákazníka s úspěšným otestováním proběhlo v srpnu 2022.

Projekt: Rozšíření generátoru letového provozu LETVIS SIM o funkci AGDL (Air-Ground Data Link).

Služby datového spojení (AGDL) musí být používány ve smyslu legislativních požadavků Evropské komise v části evropského vzdušného prostoru od letové hladiny (FL) 285 výše. Náš systém ICZ LETVIS SIM slouží k výcviku řídících letového provozu, kterým jsou simulovány radiolokační informace, informace o letových plánech získaných vlastním zpracováním a jejich následné generování a zobrazení.

V rámci uvedeného projektu byla do systému ICZ LETVIS SIM doplněna funkce simulovaného datového spojení země – vzduch pro účely výcviku s vlastnostmi podobnými reálnému provozu. Vedle implementace nových funkcí došlo k úpravě simulačního serveru, stanic instruktora a stanic pseudo-pilotů. Simulátor byl také rozšířen o AFTN, FMTP – ICAO, ADEXP interface. V projektu se osvědčila fáze integračních testů přímo u zákazníka.

Se strategickým zákazníkem LPS SR, š. p. pokračujeme v realizaci dalších, společných projektů.