Rozšírenie generátora letovej prevádzky LETVIS SIM o funkciu AGDL

Na jeseň 2022 sa úspešne ukončil ďalší projekt spoločnosti ALES a.s.  pre stabilného zákazníka : Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. Kontrakt bol podpísaný  v roku 2021 a nasadenie u zákazníka s úspešným otestovaním prebehlo v auguste 2022.

Projekt: Rozšírenie generátora letovej prevádzky LETVIS SIM o funkciu AGDL (Air-Ground Data Link).

Služby dátového spojenia (AGDL) sa v zmysle legislatívnych požiadaviek Európskej komisie musia používať v časti európskeho vzdušného priestoru od letovej hladiny (FL) 285 vyššie. Náš systém ICZ LETVIS SIM slúži na výcvik riadiacich letovej prevádzky, ktorý simuluje rádiolokačné informácie, informácie o letových plánoch, získaných vlastným spracovaním a ich následné generovanie a zobrazenie.

V rámci uvedeného  projektu sa do systému  ICZ LETVIS SIM  doplnila funkcia simulovaného dátového spojenia zem – vzduch na účely výcviku s vlastnosťami podobnými reálnej prevádzke. Popri implementácii nových funkcií došlo k úprave simulačného servera, staníc inštruktora a staníc pseudo-pilotov. Simulátor bol taktiež  rozšírený o AFTN, FMTP – ICAO, ADEXP interface. V projekte sa osvedčila fáza integračných testov priamo u zákazníka.

So strategickým zákazníkom  LPS SR, š. p.  pokračujeme v realizácii ďalších, spoločných projektov.