Projekt – Modernizace pracovních stanic systému LETVIS na RCC pro LPS Bratislava

Na jaře 2023 byl úspěšně dokončen další projekt společnosti ALES a.s. pro Letové prevádzkové služby SR, š. p. (dále jen LPS).  Kontrakt byl podepsán v dubnu 2022 a instalace s úspěšně absolvovanými FAT testy proběhly na podzim téhož roku. Následný zkušební provoz i SAT testy u zákazníka se uskutečnily bez problémů, a tak byl projekt dokončen dle schváleného harmonogramu na jaře tohoto roku.

Předmětem realizace byla dodávka nové generace SW pracovních stanic AWS a CWS systému LETVIS na pracoviště RCC dle požadavků zákazníka. Hlavním úkolem dodávaného systému je koordinovat činnost jednotlivých částí systému Search and Rescue (dále jen SAR) s cílem jejich využití v případě nouze.

Původní systém byl od roku 1999 používán v České integrované letecké navigační službě v Praze, následně ve Slovenském koordinačním středisku záchranářů v Bratislavě a od roku 2001 také v Ozbrojených silách SR. Ve Slovenském koordinačním středisku v Bratislavě byl nasazen také v roce 2012. Současný projekt pro LPS Bratislava uvádí na trh novou generaci modulu pod názvem ICZ LETVIS AWS (ALERT WARNING SYSTEM) a obchodní ředitel společnosti ALES pan Jiří Kupka k tomu dodává:

 „Z prvních pozitivních reakcí strategického zákazníka se potvrzuje, že nový modul AWS má vysoký potenciál uspět nejen na domácích, ale i na zahraničních trzích, kde se koncept SAR rozvíjí a využívá,  a to jak u civilních, tak i vojenských zákazníků. Naše společnost těží z více než 30 let zkušeností, kdy dodáváme ATM systémy civilním i vojenským entitám, jejichž systémy spolu kooperují v režimu 24/7/365. Pro ALES dnes tak často diskutovaná problematika „Interoperability“ není novinkou, ale každodenní praxí. Těší mě, že toto uživatelé našich systémů začínají stále více oceňovat při spolupráci s ALES.“

ICZ LETVIS AWS je navržen tak, aby fungoval v integrovaných civilních i vojenských střediscích. Hlavní částí systému je vybavení pro pozemní řídící a koordinační centrum SAR a to: pracovní stanice AWS a pracovní stanice CWS. Operátoři SAR mají k dispozici integrovaný a aktualizovaný vzdušný prostor obsahující údaje o letovém provozu GAT a OAT, vývoji počasí, geografických a jiných environmentálních údajích s cílem vytvořit databázi na podporu rozhodování a použít ji k vyhodnocování letových kurzů, na podporu pátracích a záchranných operací. Operátoři pomocí ICZ LETVIS AWS dokáží poskytnout koordinační rozhraní pro danou oblast odpovědnosti.

Projektový tým ALES a.s. zabezpečil bezproblémovou realizaci projektu, navíc časový harmonogram umožnil zaškolit nové kolegy, kteří přímo plnili projektové úkoly a posílili tým po odborné stránce.   Se strategickým zákazníkem LPS SR, š. p.  pokračujeme v úzké spolupráci a již realizujeme další společný projekt.