Projekt – Modernizácia pracovných staníc systému LETVIS na RCC pre LPS Bratislava

Na jar 2023 bol úspešne dokončený ďalší projekt spoločnosti ALES a.s. pre Letové prevádzkové služby SR, š. p. (ďalej len LPS). Kontrakt bol podpísaný v apríli 2022 a inštalácie s úspešne absolvovanými FAT testami prebehli na jeseň toho istého roku. Následná skúšobná prevádzka aj SAT testy u zákazníka prebehli bez problémov, a tak bol projekt dokončený podľa schváleného harmonogramu na jar tohto roku.

Predmetom realizácie bola dodávka novej generácie SW pracovných staníc AWS a CWS systému LETVIS na pracovisko RCC podľa požiadaviek zákazníka. Hlavnou úlohou dodávaného systému je koordinovať činnosť jednotlivých častí systému Search and Rescue (ďalej len SAR) s cieľom ich využitia v prípade núdze.

Pôvodný systém bol od roku 1999 používaný v Českej integrovanej leteckej navigačnej službe v Prahe, následne v Slovenskom koordinačnom stredisku záchranárov v Bratislave a od roku 2001 aj v Ozbrojených silách SR. V Slovenskom koordinačnom stredisku v Bratislave bol nasadený aj v roku 2012. Súčasný projekt pre LPS Bratislava uvádza na trh novú generáciu modulu pod názvom ICZ LETVIS AWS (ALERT WARNING SYSTEM) a obchodný riaditeľ spoločnosti ALES pán Jiří Kupka k tomu dodáva:

„Z prvých pozitívnych reakcií strategického zákazníka sa potvrdzuje, že nový modul AWS má vysoký potenciál uspieť nielen na domácich, ale aj na zahraničných trhoch, kde sa koncept SAR rozvíja a využíva, a to ako u civilných, tak aj vojenských zákazníkov. Naša spoločnosť ťaží z viac ako 30 rokov skúseností, kedy dodávame ATM systémy civilným aj vojenským entitám, ktorých systémy spolu kooperujú v režime 24/7/365. Pre ALES dnes tak často diskutovaná problematika Interoperability nie je novinkou, ale každodennou praxou. Teší ma, že toto používatelia našich systémov začínajú stále viac oceňovať pri spolupráci s ALES.“

ICZ LETVIS AWS je navrhnutý tak, aby fungoval v integrovaných civilných i vojenských strediskách. Hlavnou časťou systému je vybavenie pre pozemné riadiace a koordinačné centrum SAR a to: pracovné stanice AWS a pracovné stanice CWS. Operátori SAR majú                                  k dispozícii integrovaný a aktualizovaný vzdušný priestor obsahujúci údaje o letovej prevádzke GAT a OAT, vývoji počasia, geografických a iných environmentálnych údajoch s cieľom vytvoriť databázu na podporu rozhodovania a použiť ju na vyhodnocovanie letových kurzov, na podporu pátracích a záchranných operácií. Operátori pomocou ICZ LETVIS AWS dokážu poskytnúť koordinačné rozhranie pre danú oblasť zodpovednosti.

Projektový tím ALES a.s. zabezpečil bezproblémovú realizáciu projektu, navyše časový harmonogram umožnil zaškoliť nových kolegov, ktorí priamo plnili projektové úlohy a posilnili tím po odbornej stránke. So strategickým zákazníkom LPS SR, š. p. pokračujeme v úzkej spolupráci a už realizujeme ďalší spoločný projekt.