ICZ bronzovým partnerem logistické konference SpeedCHAIN

Stejně jako předchozí roky se ICZ i letos, jako bronzový partner, zúčastnila logistické konference SpeedCHAIN, která se již tradičně konala v reprezentativním prostředí Břevnovského kláštera. Tým z oddělení Logistiky tento rok posílili i zástupci z oddělení Infrastruktury , kteří zde prezentovali řešení a služby, které v mnohém úzce souvisí i s logistickými provozy a sklady. V minulosti jsme jako ICZ byli svědky několika kybernetických útoků na zákazníky, na které to mělo značné dopady z pohledu řízení skladového hospodářství, mimo jiné i proto jsme chtěli poukázat, že zabezpečení společnosti se týká každého odvětví a připomenout, aby tato problematika nebyla podceňována. Jak všichni známe: „nám se to přeci stát nemůže“.

Do programu konference se aktivně zapojil kolega Roman Kropáč s přednáškou „Bezpečná organizace“. S tímto tématem se v poslední době setkává velká část firem a to i z důvodu blížících se povinností, vyplývajících z nové směrnice EU o kybernetické bezpečnosti “NIS2”, která bude mít dopad na drtivou skupinu společností.

Naši kolegové z obou oddělení byli na stánku připraveni na zodpovězení veškerých dotazů týkajících se jak systémů logistiky a námi nabízených řešení, tak i bezpečnosti. A jak je již u nás tradicí, na místě bylo pro zákazníky lákadlem i čepované pivo z řemeslného chrudimského pivovaru Filištín. Závěr konference provázela tombola, ve které jsme za ICZ předali bednu plnou čokoládových nezbytností společně s hrou Kamionem po Evropě.