EXPEDIČNÍ SKLAD LAHVOVÉHO PIVA

  • Investor: Budějovický Budvar, n. p.
  • Lokalita: České Budějovice, ČR
  • Termín: 2009 - 2010, podpora dosud

Budějovický Budvar je čtvrtým největším producentem piva v ČR a jeho třetím největším exportérem. Růst podílu exportu vyvolal potřebu zvýšení kapacity expedičního skladu (umístěného uvnitř areálu podniku) a změnu způsobu jeho organizace a řízení. S cílem dosáhnout maximálního využití dostupného prostoru byla vybrána varianta automatického vysokoregálového zakladačového skladu s podmínkou jeho plné integrace do stávajícího skladového provozu.

„Realizované řešení je v ČR unikátní: charakterem skladovaného sortimentu (velký počet neopakujících se položek), rozsahem distribučního řetězce (celá Evropa), prostorovým a technologickým řešením objektu i způsobem realizace a systémové podpory interních procesů. Stejná dostupnost všech skladovaných položek má zásadní vliv na efektivnost a rychlost vybavení zákaznických objednávek.“

REFERENČNÍ LIST KE STAŽENÍ