Zvýšení bezpečnosti při odstraňování min v okrese Brčko

  • Zadavatel: Oddělení pro veřejnou a civilní bezpečnost, okres Brčko
  • Datum realizace: 2008 - 2009
  • Lokalita realizace: okres Brčko, Bosna a Hercegovina
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cílem projektu pro odminovací tým odboru civilní obrany Oddělení pro veřejnou a civilní bezpečnost okresu Brčko v Bosně a Hercegovině byla modernizace technologické infrastruktury, snížení rizik a zvýšení bezpečnosti odminovacích prací realizovaných přímo v terénu.
Jako vhodné technologické řešení byla využita technologie Mobile Field Force (MFF) určená pro bezpečné a efektivní plánování, sledování, řízení a vyhodnocování odminovacích prací v okresu Brčko.
Technicko-technologické řešení bylo založeno na dispečerském řízení prací v terénu. Všechny práce realizované v terénu zaznamenává komunikační technologie MFF, včetně časového razítka, stavu a polohy odminovací čety v terénu a tyto informace se okamžitě (nebo i zpětně) zobrazují v dodaných mapových podkladech nebo v dalších připojených systémech (např. GIS). Řešení MFF obsahuje také funkce expertní podpory dispečera umožňující dispečerovi za minimální dobu a po důkladném zvážení všech souvisejících podmínek vybrat to nejvhodnější řešení pro konkrétní situaci v terénu. Další důležitou přidanou hodnotou řešení MFF je snížená administrativní zátěž související s realizací terénních prací prostřednictvím přechodu na elektronickou formu dokumentů.
Projekt byl realizován v rámci výzvy Slovenské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci (SAMRS) a financován z prostředků grantu slovenské rozvojové pomoci SlovakAid.