Zavedení informačního systému ve městě Banská Bystrica

  • Název řešení: iPoint
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.
  • Datum realizace: 2010 - 2013
  • Lokalita realizace: Banská Bystrica, Slovenská republika
  • Zadavatel: Mesto Banská Bystrica

Cílem projektu bylo výrazné zlepšení administrativního výkonu městského úřadu a efektivnější poskytování služeb občanům prostřednictvím zavedení elektronických služeb ve městě Banská Bystrica. Díky implementaci tohoto řešení došlo k reformě těžkopádných papírových procesů, zamezení dvojího zadávání dat a snížení rozsahu manipulace s papírem. S cílem využít moderní technologie ke zlepšení administrativního výkonu zaměstnanců a efektivnějšímu poskytování služeb občanům bylo v projektu implementováno formulářové řešení iPoint.