Správa dokumentace v pojišťovně Union

  • Zadavatel: Union zdravotná poisťovňa a.s.
  • Datum realizace: 2006
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cílem projektu pro společnost Union zdravotná poisťovňa a.s. byla automatizace a zpřehlednění činností spojených se správou dokumentace a vypracování návrhu systému a plánu řízení dokumentace. Součástí projektu bylo i nasazení technologie pro přírůstkové skenování a import dokumentů doručené pošty do systému správy dokumentace e-spis.
K evidenci a zpracování záznamů se používají standardní funkce systému e-spis. Záznamy doručené do pojišťovny se evidují na podatelně, kde se záznamy následně i skenují systémem eSCAN. Připojení naskenovaných dokumentů k záznamům v systému se provádí automaticky na základě čísla záznamu, které uživatel zadá při skenování záznamu. Naskenované obrázky se ukládají do úložiště Oracle. Zásilky jsou z podatelny předávány do jednotlivých organizačních jednotek, které záznamy převezmou a zabezpečí jejich evidenci v rámci organizační jednotky.
Nasazené řešení zvyšuje efektivitu pracovních postupů, zjednodušuje práci s dokumenty a v neposlední řadě přináší pojišťovně Union úsporu času i nákladů.