Projekt eMeDOcS

  • Zadávateľ: Kraj Vysočina
  • Lokalita realizácie: Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Projekt eMeDOcS (exchange Medical Documents System) buduje, rozširuje a udržuje komunikačnú infraštruktúru pre bezpečnú a dôveryhodnú výmenu zdravotníckej dokumentácie medzi zdravotníckymi zariadeniami v rámci zdravotníckeho systému Českej republiky. Ide o popredný a zásadný projekt elektronizácie zdravotníctva v rámci ČR. Organizátorom a garantom projektu je Kraj Vysočina. ICZ je autorom návrhu riešení a generálnym technickým realizátorom. Jadrom riešenia je produkt spoločnosti ICZ, integračná a komunikačná platforma ICZ ISAC. Riešenie umožňuje tak výmenu zdravotníckej dokumentácie, ako aj elektronickú žiadankovú komunikáciu, elektronické plánovanie a komunikáciu so zdravotníckou záchrannou službou vo forme “emergency card”.