Na cestě k bezpapírové pojišťovně

  • Zadavatel: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
  • Datum realizace: 2005 – stále probíhá
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

V rámci jednoho ze svých nejvýznamnějších projektů implementovala společnost ICZ Slovakia ve zdravotní pojišťovně Dôvera několik řešení vedoucích k elektronizaci a k vytvoření tzv. bezpapírové pojišťovny.
Hlavním cílem projektu řízení oběhu dokumentů je digitalizace všech doručených dokumentů do pojišťovny a následné zabezpečení elektronického oběhu digitalizovaných dokumentů v rámci ZP Dôvera. Výsledkem je odstranění oběhu papírových dokumentů, možnost sledování oběhu dokumentů, zefektivnění a zrychlení zpracování doručených dokumentů a zajištění, že všechny dokumenty doručené do pojišťovny budou zpracovány ve stanovených časech.
Řešení implementované v ZP Dôvera v současnosti přímo či nepřímo používá přibližně 450 uživatelů a toto řešení se skládá z více komponent: systému pro správu dokumentů, správy dokumentace, skenovací linky a pracovního postupu. Řešení je rovněž úzce integrováno s ostatními aplikacemi zabezpečujícími celkový provoz pojišťovny.
V systému je definováno 33 typů dokumentů, prostřednictvím kterých lze provádět indexaci údajů z dokumentů naskenovaných v digitalizační lince. Pro zjednodušení a zrychlení indexace je řada atributů stahována z externích systémů prostřednictvím webových služeb. Digitalizované dokumenty se ukládají do elektronického úložiště dokumentů a mají k nim tedy přístup všichni oprávnění uživatelé. V rámci implementace bylo rovněž nasazeno 10 hlavních procesů (například zpracování měsíčních výkazů, zpracování ročních vyúčtování, zpracování žádostí…) a několik podprocesů, které zaměstnancům ZP Dôvera výrazně ulehčují práci.