Kybernetická bezpečnost

  • Zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti České republiky
  • Datum realizace: 2015 - 2017
  • Lokalita realizace: Česká republika
  • Realizoval: S.ICZ a.s.

Cílem projektu bylo splnění požadavků uvedených v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazujících vyhláškách. Projekt zahrnoval: určení odpovědných osob, definování aktiv, analýzy rizik, aktualizaci Politiky bezpečnosti informací ICT, vytvoření pravidel, zavedení bezpečnostních opatření pro ochranu významných a kritických infomačních systémů kritické infrastruktury, školení fyzické pro bezpečnostní správce a ve formě e-learningu pro všechny zaměstnance justice.