Kybernetická bezpečnosť

  • Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky
  • Dátum realizácie: 2015 - 2017
  • Lokalita realizácie: Česká republika
  • Realizoval: S.ICZ a.s.

Cieľom projektu bolo splniť požiadavky uvedené v zákone č. 181/2014 Zb. o kybernetickej bezpečnosti a nadväzujúcich vyhláškach. Projekt zahŕňal: určenie zodpovedných osôb, definovanie aktív, analýzy rizík, aktualizáciu Politiky bezpečnosti informácií ICT, vytvorenie pravidiel, zavedenie bezpečnostných opatrení pre ochranu významných a kritických informačných systémov kritickej infraštruktúry, školenie fyzické pre bezpečnostných správcov a vo forme e-learningu pre všetkých zamestnancov justície.