ICZ e-spis a ePACS v NsP Prievidza se sídlem v Bojnicích

  • Zadavatel: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
  • Datum realizace: 2005 - 2014
  • Lokalita realizace: Bojnice, Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cílem projektu realizovaného společností ICZ Slovakia v Nemocnici s poliklinikou Prievidza se sídlem v Bojnicích bylo automatizovat a zpřehlednit činnosti spojené se správou dokumentace vybudováním softwarové a aplikační infrastruktury pro sledování vzniku, evidenci a správu dokumentů. Součástí řešení je i Centrální registr smluv (CRS), jehož správu zabezpečuje právní oddělení nemocnice. Pomocí CRS si mohou jednotliví uživatelé systému e-spis snadno vyhledat a zobrazit elektronické verze smluv a jejich dodatků, pokud k tomu mají příslušná oprávnění.

V rámci řešení byly dodány i komunikační uzle „ePACS“ umožňující zabezpečenou výměnu obrazové zdravotnické dokumentace mezi nemocnicemi např. v rámci kraje, ale také mezi dalšími zdravotnickými zařízeními. Implementací tohoto systému se nemocnice zařadila mezi moderní zdravotnická zařízení využívající řešení telemedicíny.