ICZ AMIS*MIS v IKEM Praha

  • Zadávateľ: Institut klinické a experimentální medicíny v Praze
  • Lokalita realizácie: Praha, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) je najväčšie špecializované klinické a vedeckovýskumné pracovisko v Českej republike. ICZ tu úspešne implementovala svoj osvedčený manažérsky nástroj reagujúci na dlhodobú potrebu manažmentu zariadenia mať k dispozícii dôležité údaje pre zaistenie maximálnych príjmov organizácie pri minimalizácii rizík prípadných strát a tiež disponovať nástrojom pre efektívne riadenie nákladovosti organizácie.