Řešení na míru dle požadavků zákazníka

Elektronický oběh písemností

  • Zadavatel: Ministerstvo obrany SR
  • Datum realizace: 2014 - 2015
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Elektronický oběh písemností  zabezpečuje elektronický oběh písemností (EOP) v rámci organizace Ministerstva obrany SR. EOP podporuje celý životní cyklus dokumentu od jeho vzniku, přes zpracování, až po vyřazení, případně dlouhodobou důvěryhodnou archivaci. Řešení zabezpečuje evidenci papírových dokumentů, jejich následnou digitalizaci a samotný oběh dokumentu v bezpapírové, tj. elektronické podobě. EOP podporuje evidenci místa fyzického uložení dokumentu. Řešení lze používat přes mobilní aplikaci.